Ὀνειροκριτικῶν βιβλία Ε΄. Περί ἐνυπνίων Συνεσίου ὡς λέγουσιν = Artemidori De somniorum interpretatione libri quinq[ue]. De insomniis, quod Synesii cuiusdam nomine circu[m]fertur

Auteur(s)
Artémidore d'Éphèse (Auteur)
Synésios de Cyrène (Auteur)
Torresano, Francesco (Éditeur scientifique)
Manuzio, Héritiers d'Aldo 1 & Torresano, Andrea 1, imprimeurs libraires (Imprimeur / Imprimeur-libraire)
Support
Livres
Langue
grec classique
Édition
Aldvs, Venetiis in aedibus Aldi, et Andreae soceri mense Augusto. M.D.XVIII
Description
1 vol (164 ff.) ; In-8
Signature
Marque d'imprimeur au titre et au verso deu dernier feuillet (ancre aldine). En italiques. Ff. 41-48 notés par erreur 31-38 ; Sig. : a-u⁸ x⁴
Variante de titre
. 576738. 028199774. grec. 1518
De somniorum interpretatione libri quinque
De insomniis, quod Synesii cuiusdam nomine circumfertur
Ville d'édition
Venezia
Sujets
Rêves, Interprétation -- Ouvrages avant 1800
Type de document
Localisation
Cote
Situation
Date de retour
Document exclu du prêt Fonds du Séminaire (magasins) AS6096
Parcourir l'étagère
Exclu du prêt

Texte en grec, epi. ded. et colophon en latin

Edition princeps, par Franciscus Asulanus, basée sur un manuscrit de Michel Apostolius de la Bibliothèque S. Marc

Marque d'imprimeur au titre et au verso deu dernier feuillet (ancre aldine). En italiques. Ff. 41-48 notés par erreur 31-38

Sig. : a-u⁸ x⁴

870855423:55027040X Rel. veau brun, 5 nerfs, estampée à froid

870855423:55027040X Tampon : "Seminarium lemovicense"

870855423:55027040X Mention ms : "Dilhet"

Renouard, p.82

Survol BU Lettres Étagères , Localisation : : Fonds du Séminaire (magasins)
Pas d'image disponible
Pas d'image disponible
Pas d'image disponible
Pas d'image disponible
Pas d'image disponible
Pas d'image disponible
Pas d'image disponible
AS6092/6 M. Tul. Ciceronis oratio pro Sex. Roscio Amerino, Guarini Veronensis, Francisci Sylvii commentariis, Philippi Melanchthonis et Bartholomæi Latomi scholiis & artificio rhetorico illustrata. AS6093 T. Lucretii Cari de Rerum natura libri sex, Mendis innumerabilibus liberati;& in pristinum paenè, veterum potissimè librorum ope ac fide, Ab Oberto Gifanio Bvrano Iuris studioso, restituti [cum Jo. Goropii, H. Junii, G. Canteri carminibus]... AS6094 Diogenis Laertii De Vita Et Moribvs Philosophorvm Libri X.Recens ad exemplar Graecum collati, ex eiusque fide cura doctissimorum virorum restituti & emendati. Cum indice nominum ac rerum locupletissimo. AS6096 Ὀνειροκριτικῶν βιβλία Ε΄. Περί ἐνυπνίων Συνεσίου ὡς λέγουσιν AS6097 Novum Testamentum Graece, cum vulgata interpretatione Latina, graeci contextus lineis inserta. Quae quidem interpretatio, cùm à Graecarum dictionum proprietate discedit, sensum, videlicet, magis quàm verba exprimens, in margine libri est collocata: atque alia Ben. Ariae Montani Hispalensis operâ è verbo reddita, ac diverso characterum genere distincta, in ejus est substituta locum. AS6098 Psalterium paraphrasibus illustratum servata ubique ad verbum Hieronymi translatione. Raynerio Snoygoudano autore. Magni Athanasi opusculum, in Psalmos AS6099 Novum Testamentvm Graece, Cum vulgata interpretatione Latina Graeci contextus lineis inserta. Quae quidem interpretatio, quum à Graecarum dictionum interpretatione discedit, sensum, videlicet, magis quàm verba experimens, in margine libri est collocata : atque alia, Ben. Ariae Montani Hispalensis operâ è verbo reddita, ac diuerso characteru genere distincta, in eius est substituta locum. Editio postrema, multo quàm antehac emendatior. Cum praefatione eiusdem Ben. Ariae Montani, in qua sui huius operis rationem reddit, docétque quis ex eo fructus à sacrae paginae studiosis percipi possit.